b

Davet

Değerli Değerli Meslektaşlarımız,

Sizleri 19-22 Mayıs 2021 tarihleri arasında Digital Kongre olarak düzenlenecek olan 13. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresine davet etmekten onur ve mutluluk duyuyoruz.

Kongremiz mesleki ve bilimsel açıdan son gelişmelerin paylaşılması ve tartışılması için bu alana gönül veren dostlarımızı bir araya getiren önemli bir platform olacaktır.

Bu kongrede Çocuk Gastroenteroloji camiası, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları, Aile Hekimleri, Diyetisyenler, Çocuk Gastroenteroloji Hemşireleri ve gastroenteroloji, hepatoloji ve beslenme ile ilgili ürün ve hizmet sağlayıcıları arasında iletişim için ideal bir ortam sağlayacaktır.

Kongrenin bilimsel programında; ülkemizden ve yurt dışından bilim insanlarının katkıları ile gerçekleşecek konferanslar, paneller olacaktır.

Her geçen yıl Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme ailemiz giderek büyümekte ve gelişmektedir.  Katılımınız ve bilimsel katkılarınız sayesinde bu kongremizin de başarılı bir şekilde geçeceği inancı ile sizleri 13. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi için katılımlarınızı bekliyoruz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Yaşar DOĞAN                       Prof. Dr. Mukadder Ayşe SELİMOĞLU
Kongre Başkanı                                    TÇGHBD Başkanı

Bilimsel Sekreterya

Türk Çocuk Gastroenteroloji,
Hepatoloji ve Beslenme Derneği

Mustafa Kemal Mah. 2126 Sok.
Kolbay İş Merkezi C Block No: 6/9 Çankaya Ankara

Email: turkcocukgastro@gmail.com

Organizasyon Sekreteryası

Solo Event

Yazarlar Sok. No:16 Esentepe Mah.
Şişli, 34394, İstanbul / Turkey

Tel: 0212 279 00 20 Faks: 0212 279 00 35
Email: cocukgastro2021@soloevent.net